Mitä on dysleksia?

Mitä on oppimisvaikeus?

Kuka on erilainen oppija?

 • ihmisen ominaisuus
 • usein perinnöllistä
 • ei tyhmyyttä, ei laiskuutta, vaan erilaisuutta
 • erilainen tapa oppia, hahmottaa ja prosessoida tietoa
 • erittäin yleistä; jopa 5-15 % väestöstä on oppimisen vaikeutta

Millä alueilla oppimisvaikeus näkyy?

Hahmottaminen voi olla erilaista näissä asioissa

 • lukeminen
 • kirjoittaminen
 • laskeminen
 • tilan, suunnan tai ajan hahmottaminen
 • kielellinen kehitys
 • tarkkaavaisuus
 • motorinen koordinaatio

Miten oppimisvaikeuden tunnistaa?

 • lukeminen hidasta
 • vieraat kielet vaikeita
 • tekstin tuottaminen työlästä
 • matematiikka mahdotonta
 • ääneen lukeminen ällöttää
 • kirjoitusvirheet yleisiä
 • kirjaimet ja numerot vaihtavat paikkaa tai sekoittuvat
 • rivit hyppivät paperilla
 • oikea ja vasen, itä ja länsi sekoittuvat
 • riimien hahmottaminen hankalaa
 • keskittyminen ja tarkkaavaisuus häiriintyvät helposti
 • karttaa on kurja käyttää
 • vaikeutta pysyä aikatauluissa
 • asioiden ulkoa opettelu vaikeaa

Mitä on lukivaikeus?

Lukivaikeus eli dysleksia (lukemisen ja kirjoittamisen vaikeus) on todella yleistä. Sitä esiintyy noin kymmenellä prosentilla väestöstä. Se voi ilmetä lukemisessa, kirjoittamisessa tai luetun ymmärtämisessä joko yhdellä tai useammalla osa-alueella vaihtelevasti: lukeminen voi olla hidasta, mutta kirjoittaminen vaivatonta. Saattaa myös olla niin, että kirjoittaminen on työlästä, mutta lukeminen sujuu ilman ongelmia. Lukivaikeus ei tarkoita luku- tai kirjoitustaidottomuutta.


Miten lukivaikeus tavallisesti ilmenee?

 • kaksoiskonsonantit vaikeita
 • kirjaimia puuttuu tai kirjaimet vaihtavat paikkaa
 • b ja d, b ja p, t ja d, k ja g, i ja e, tai nk ja ng voivat mennä sekaisin
 • pitkän ja lyhyen vokaalin erottaminen vaikeaa (esim. a tai aa)
 • sekä lukemisessa että kirjoittamisessa sanan loppu tai lyhyt sana voi jäädä pois
 • ääneen lukeminen on vastenmielistä
 • lukeminen voi olla hidasta
 • rivit tai kirjaimet ”hyppivät” paperilla
 • vaikeuksia ehtiä lukea TV:n tekstitystä
 • numerot vaihtavat paikkaa (esim. 95 ja 59)
 • yhteen- ja vähennyslaskuissa lukujen oikea järjestys saattaa vaihtua
 • kertotaulu ei välttämättä automatisoidu
 • matematiikan kaavat eivät aina automatisoidu, vaikka henkilö osaa laskea
 • käsiala vaikeasti luettavaa
 • pitkien sanojen ymmärtäminen tai ääntäminen hankalaa
 • jotkut sanat ääntyvät toistuvasti väärin
 • nimien muistaminen vaikeaa
 • lauseiden muistaminen ja toistaminen vaikeaa
 • puhe voi olla epäselvää
 • itse luetun tekstin ymmärtäminen vaikeaa, mutta toisen lukemana sama teksti ymmärrettävää
 • vaikea lukea yksinkertaistakin tekstiä, jos odotetaan nopeaa vastaamista
 • oikea ja vasen saattavat sekoittua; samoin itä ja länsi
 • suunnissa ja kartan käytössä vaikeuksia
 • vaikeuksia kuukausien luettelemisessa
 • riimien ja sanaleikkien hahmottaminen vaikeaa
 • nopea väsyminen, päänsärkyä tai silmien särkyä lukemisen aikana
 • keskittyminen helposti häiriytyvää
 • hitaus/hätäisyys

Lisätietoa: ks. Erilaisen oppijan käsikirja. 2007. Erilaisten oppijoiden liitto ry